Školka

Měsíční platba - poplatek MŠ

 Rodiče každý měsíc platí za předškolní vzdělávání dětí:

-         s celodenní docházkou  300,- Kč 

-         s polodenní docházkou 200,- Kč

- děti v posledním roce před zahájením školní docházky poplatky neplatí 

 -         poplatek za příslušný kalendářní měsíc je splatný do 15. dne téhož měsíce

 - další podmínky úplaty upravuje Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ Mirotice, který naleznete na nástěnce a webových stránkách

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 
13.12.2017 publikoval: Pavel Tůma

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru