Školka

Možnost uplatnění slevy na dani při úplatě za vzdělávání v MŠ

Milí rodiče,

daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) může uplatnit slevu za umístění dítěte v mateřské škole (pokud platí úplatu za předškolní vzdělávání). Tuto slevu za umístění dítěte může uplatnit pouze jeden z poplatníků. Pokud budete mít o potvrzení za rok 2017 zájem, nahlaste to paní učitelkám a potvrzení Vám vystaví vedoucí učitelka.

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru