Aktuálně

Co se nám od září podařilo a na co se těšíme

Vážení rodiče nejen žáků navštěvujících ŠD II.

Měsíc s měsícem se sešel a proto bych ráda  touto cestou pochválila žáky, kteří tráví čas v ŠD.

Začátek školního roku byl vzájemným poznáváním a seznamováním se s chodem našeho oddělení.

Žáci se velice rychle přizpůsobily takovému režimu, aby docházelo k vzájemnému porozumění a spolupráci při různorodých činnostech.

Obrázky, které dokáží vytvořit přináší radost všem a zdobí nejen družinu, ale také chodby a vstupní halu. KAŽDÝ OBRÁZEK JE KRÁSNÝ a vypovídá o kreativitě každého jedince. Součástí našich dnů se staly vědomostní kvízy, tajenky a soutěze vztahující se k časovým tematům.

Velký úspech mělo pečení vánočních perníčů spojené s besídkou. Neméně zajímavé bylo vytvářeni velikonočních kraslic, které proběhlo spojením s družinou mladších žáků.

Pokud nám bude počasí přát, čeká nás opekání buřtů, před kterým budou žáci seznámeni s bezpečností v blízkosti ohně.

Závěrem chci poděkovat všem žákům za vzájemné kamarádství a slušnost, která pro mě spočívá především v tom, že i když dojde k nějakému problému, každý dokáže přiznat své pochybení a použít slova omluvy.

Děkuji za hezké dny.      Alena Klímová

 
04.04.2018 publikoval: Pavel Kozák

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru