Aktuálně

Vítání občánků

Krásné sobotní dopoledne 22. září 2018 plné sluníčka bylo předehrou malé slavnosti Vítání občánků, které se odehrálo jako obvykle v prostorách obřadní síně obecního úřadu. Slova projevu starostky obce plná lásky, životních moudrostí a zkušeností si jistě přítomní rodiče vzali k srdci. Tento společenský obřad, při němž je malé dítě slavnostně uvedeno do života obce, přišli podpořit žáci ZŠ a MŠ M. Alše Mirotice svým pásmem recitací básní, zpěvem písní a hrou na flétničky. Děkuji všem dětem za jejich čas a ochotu, kterou věnovaly této milé akci.                     

                                                                          K. Zbíralová

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru