Aktuálně

Účast základní školy v dotačním projektu Šablony z OPVVV

Naše škola se stala úspěšným žadatelem z projektu OPVVV Šablony. Alokovaná částka byla vypočtena podle počtu žáků základní a mateřské školy celkem na 882 280,- Kč. Z těchto prostředků budou hrazeny následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Zatím zde bohužel nejsou žádné fotografie!

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru