Aktuálně

Projektový den „Sejdeme se nad knihou“

Ve středu 28. 3. 2018 proběhl u příležitosti března - měsíce knihy projektový den nazvaný „Sejdeme se nad knihou“. Tentokrát se nesl v duchu dobrodružství a lovení bobříků. Letos si totiž připomínáme
80. výročí Foglarova slavného klubu „Rychlých šípů“. Také to bude 180 let od doby, kdy Hans Christian Andersen napsal pohádku „Statečný cínový vojáček“ a zároveň uplynulo 90 let od vzniku pohádkové knížky Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Tato tři slavná díla byla společným tématem celého projektového dne.

Akci jsme zahájili na nádvoří před školou, kde se žáci rozdělili do skupin a následně nás navštívil „Jaroslav Foglar“, který se s námi podělil o zajímavosti ze svého života. Zmínil se také o útěku bobrů od „Bobří řeky“ a žáci se je tedy vydali hledat.

Spolu s uloveným bobrem – maskotem se družstva přemístila do školy, kde na ně čekalo deset stanovišť s množstvím zajímavých úkolů. První zastávka se nacházela v kuchyňce, kde si žáci otestovali své smysly – chuť, čich a hmat. Další stanoviště bylo v knihovně. Zde žáci formou štafety vyhledávali knihy. V učebně fyziky prověřili svou paměť a postřeh pomocí obrázků. Na dalších stanovištích je čekalo např. přetextování písní, aktivity (pantomima, kreslení, slovní popis), otázky k poslechu audiopohádky O pejskovi a kočičce, či „bobřík informatiky“, kde žáci vyhledávali informace na internetu. Ve třetí třídě si potom každý vyrobil záložku, kterou si odnesl na památku. Na své další zastávce se děti dozvěděly, jak vypadá Braillovo písmo, a přečetly jména tří slavných spisovatelů –
J. Čapka, J. Foglara a H. Ch. Andersena. Zároveň se seznámily s Morseovou abecedou a vyluštily zašifrované citáty těchto autorů. Posledním úkolem bylo nakreslit tematický obrázek, který žáci nalepili na společný plakát a připojili své podpisy.

V závěru tohoto pestrého a příjemného dne jsme se opět všichni sešli na nádvoří školy, kde proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění všech dětí balíčky plnými dobrot.

Velice děkujeme žákům 8. a 9. třídy, kteří nám byli skvělými pomocníky a vzali si na starost jednotlivá stanoviště.

Lucie Cihlářová, Ivana Ratajová

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru