Aktuálně

Projekt Záložka do knihy spojuje školy

Cílem tohoto česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Všichni žáci naší školy vytvářeli různými zajímavými technikami záložky na téma "Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice" a vyměnili si je s přidělenou partnerskou Základnou školou s MŠ 1. čs. arm. zboru Stráňavy. Výměna záložek bývá využita k navázání spolupráce, kontaktů, k poznávání literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice a ani letos tomu nebylo jinak. Slovenští kamarádi nás potěšili nejen pěknými záložkami, ale také obsáhlým školním časopisem "Školáčik". Ukázku doručených záložek si můžete prohlédnout níže na fotografii. Děkujeme všem za pečlivou a kreativní tvorbu při tomto milém "sousedském" projektu.
Ivana Ratajová

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru