Aktuálně

Pěvecká soutěž SOLASIDO

Ve středu 23. května se v mirotické sokolovně uskutečnila pěvecká soutěž SOLASIDO, ve které soutěžili zájemci z řad žáků základní školy. Soutěžící si vyzkoušeli zpěv s hudebním doprovodem před diváky a porotou, ve které zasedl Michal Šindelář a Martin Herák. Hudebním večerem nás provázel Pavel Justich a Petr Jančařík.

Večer zahájily děti z mateřské školy. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Mezi nejmladšími porotu nejvíce zaujal pěvecký výkon Terezie Vaňkové z první třídy. Magdaléna Maršíková ze třetí třídy zabodovala v kategorii starších žáků a žákyně šesté třídy Lucie Catargiová se stala vítězkou v kategorii nejstarších. Všem vítězům patří gratulace a přání mnoha dalších hudebních úspěchů. Poděkování za pečlivý nácvik písní patří také všem ostatním účinkujícím žákům.

Během večera probíhala i divácká soutěž "O nejhezčí transparent". Vyhodnocení bylo opravdu nelehkou úlohou, které se zhostila paní starostka Martina Mikšíčková a vybrala 3 nejzdařilejší díla, která byla odměněna plyšovou hračkou.

Poděkování za celou náročnou organizaci této akce na podporu začínajících zpěváků patří Pavlu Justichovi a dále městu Mirotice za ocenění všech zpěváků formou sladké odměny.

Mgr. Jitka Průchová

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru