Aktuálně

Fotbalový turnaj O Pohár starostky města Mirotice – 16. 5. 2019

V polovině května se uskutečnil na našem hřišti na „Bahnici“ již tradiční fotbalový turnaj pro děti z okolních základních škol. Turnaje se zúčastnily týmy Čimelic, Mirovic, Chraštic a samozřejmě domácích. Turnaj byl rozdělen do třech kategorií: I. kategorii tvořili žáci 1. až 3. tříd, II. kategorii pak žáci 4. až 6. tříd a poslední III. kategorii žáci 7. až 9. tříd. Všechny kategorie byly smíšené. Okolní školy přivezly všechny kategorie s výjimkou ZŠ z Chraštic. Ti se nezúčastnili nejstarší kategorie, ve které tak byla obsazena pouze tři místa. Celkem se turnaje zúčastnilo jedenáct družstev.

Tento rok se květnové počasí teplotně příliš nevydařilo a ani turnajový den nebyl výjimkou. Počáteční sychravo a nízká teplota příliš nelákaly k venkovnímu sportování, přesto se počasí v průběhu přeci jenom částečně umoudřilo, přestalo pršet a mohli jsme být svědky kvalitní fotbalové podívané od všech zúčastněných. A jak si vedli naši?

V nejmladší kategorii přes počáteční vysokou porážku od Chraštic zmobilizovali naši nejmenší své síly a zbývající dvě utkání vyhráli a obsadili krásné druhé místo za vítěznými Chrašticemi. V prostřední kategorii skončili naši chlapci taktéž na druhém místě, kdy nestačili pouze na suverénní Mirovice. Nejstarší kategorie nám přinesla nejvíce radosti, kdy po dvou těsných výhrách 1:0 zvítězil právě domácí mančaft před chlapci z Čimelic. Všem zúčastněným touto cestou děkuji za reprezentaci školy a výborné sportovní výkony.

Závěrem bych chtěl taktéž poděkovat dorostencům místního Sokola za rozhodcování, panu Vařenkovi za spoluorganizaci a v neposlední řadě městu Mirotice v čele s paní starostkou za vstřícnost, ochotu a hodnotné ceny.

Jakub Havel

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru