Aktuálně
Aktuálně Slavnostní rozloučení žáků 9. třídy ZŠ Mikoláše Alše Mirotice Školní výlet čtvrté a třetí třídy Exkurze Praha – Muzeum Karla Zemana a Poslanecká sněmovna Den dětí Atletika I. stupeň – Čimelice 30. 5. 2019 Fotbalový turnaj O Pohár starostky města Mirotice – 16. 5. 2019 Hokejbal proti drogám – krajské kolo v Blatné (3. 5. 2019) Jarní program pro seniory z Drhovle Beseda - respektování Planetárium České Budějovice Pohádková kovárna Selibov Ředitelské volno Výsledková listina zápisu do první třídy šk. rok 2019/2020 Aprílový den Projektový den „Letem světem s Albatrosem“ Poděkování HURÁ NA HORY Lyžařský kurz – Zadov 2019 Zápis do první třídy Florbal I. stupeň – Čimelice (21. 2. 2019) Poděkování za finanční příspěvek Nevšední hodina Tv Poděkování Vybíjená – 1. stupeň Florbal Čimelice Blatná - výstava stavebnice Merkur Vánoční Praha Poděkování všem rodičům, kteří přispěli na akci Ježíškova vnoučata Ve škole a školce se objevili andělé, čerti a Mikuláš Čertíci v Drhovli Projekt Záložka do knihy spojuje školy Čertovský turnaj Zpívání u stromečku Marek Šindelka Projekt ježíškova vnoučata JUMP PARK PRAHA Projektový den – Výročí vzniku republiky Zájezd do Ikea Memoriál Bedřicha Šupčíka Beseda s cestovatelem Básničky žáků 2. třídy Výlet 2. a 3. třídy Zájmové kroužky Ukázka dravců Běh naděje Vítání občánků Poděkování ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA Co se dělo ve škole o prázdninách Pro ostatní školy Školní časopis Návrhy rozpočtu Volná místa - přijmeme

Co se dělo ve škole o prázdninách

Prázdniny jako každý rok utekly velmi rychle, avšak i v době volna a dovolených se škole i školce usilovně pracovalo. Největší plánovanou opravou tohoto roku byla rekonstrukce umýváren v Mateřské škole ve všech třídách takovým způsobem, aby odpovídaly hygienickým předpisům. Kromě nových rozvodů vody a odpadů, které se schovaly pod nové obklady, byl ve třídě soviček vybudován doposud chybějící sprchový kout, který je nutný ve třídě s dvouletými dětmi. Právě umývárna a toalety ve třídě soviček byla celkově přizpůsobena našim nejmenším tak, aby jim vyhovovala co nejlépe.  Samozřejmostí do nově zrekonstruovaných prostor bylo i pořízení nového nábytku, zejména skříněk na ručníky.

V prvním prázdninovém týdnu přišla do školy radostná a téměř rok očekávající zpráva o úspěšně získané dotaci z dotačního programu IROP. Na základě této přiznané dotace, která činí 5 618 614,25 Kč se bude moci uskutečnit projekt s názvem Vybudování nových odborných učeben a pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů na ZŠ Mirotice. V rámci tohoto projektu, který se bude z velké části realizovat až příští letní prázdniny, bude v Základní škole vybudována nová učebna pro výuku cizích jazyků s moderním audio interaktivním vybavením, budou vybudovány nové školní dílny pro praktickou výuku pracovních činností, v prostoru za školou v parčíku vyroste dřevěný altán, který bude sloužit jako venkovní učebna a zároveň i jako podium například pro divadelní představení. Součástí tohoto projektu je i pořízení nového vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, takže na učitele bude čekat spousta nových pomůcek do matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie apod. i pro první stupeň do přírodovědy a vlastivědy. Již na podzim tohoto roku budeme v rámci tohoto projektu realizovat výsadbu zeleně na zahradě základní i mateřské školy a instalaci venkovních laviček pro příjemné posezení.

                Z dalších projektů, které v současné době vedené školy připravuje, je dotační žádost na projekt „ŠABLONY II.“ Který bude navazovat na v lednu končící „ŠABLONY I.“ Tento projekt ve výší téměř 1 500 000,-Kč bude v následujících dvou letech podporovat personální pozice Chůvy v Mateřské a asistentů v Základní škole. Mnohé další aktivity jako například doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, nebo Klub zábavné logiky a deskových her budou určitě i v tomto projektu realizovány.

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru