Aktuálně

Co se dělo ve škole o prázdninách

Prázdniny jako každý rok utekly velmi rychle, avšak i v době volna a dovolených se škole i školce usilovně pracovalo. Největší plánovanou opravou tohoto roku byla rekonstrukce umýváren v Mateřské škole ve všech třídách takovým způsobem, aby odpovídaly hygienickým předpisům. Kromě nových rozvodů vody a odpadů, které se schovaly pod nové obklady, byl ve třídě soviček vybudován doposud chybějící sprchový kout, který je nutný ve třídě s dvouletými dětmi. Právě umývárna a toalety ve třídě soviček byla celkově přizpůsobena našim nejmenším tak, aby jim vyhovovala co nejlépe.  Samozřejmostí do nově zrekonstruovaných prostor bylo i pořízení nového nábytku, zejména skříněk na ručníky.

V prvním prázdninovém týdnu přišla do školy radostná a téměř rok očekávající zpráva o úspěšně získané dotaci z dotačního programu IROP. Na základě této přiznané dotace, která činí 5 618 614,25 Kč se bude moci uskutečnit projekt s názvem Vybudování nových odborných učeben a pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů na ZŠ Mirotice. V rámci tohoto projektu, který se bude z velké části realizovat až příští letní prázdniny, bude v Základní škole vybudována nová učebna pro výuku cizích jazyků s moderním audio interaktivním vybavením, budou vybudovány nové školní dílny pro praktickou výuku pracovních činností, v prostoru za školou v parčíku vyroste dřevěný altán, který bude sloužit jako venkovní učebna a zároveň i jako podium například pro divadelní představení. Součástí tohoto projektu je i pořízení nového vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, takže na učitele bude čekat spousta nových pomůcek do matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie apod. i pro první stupeň do přírodovědy a vlastivědy. Již na podzim tohoto roku budeme v rámci tohoto projektu realizovat výsadbu zeleně na zahradě základní i mateřské školy a instalaci venkovních laviček pro příjemné posezení.

                Z dalších projektů, které v současné době vedené školy připravuje, je dotační žádost na projekt „ŠABLONY II.“ Který bude navazovat na v lednu končící „ŠABLONY I.“ Tento projekt ve výší téměř 1 500 000,-Kč bude v následujících dvou letech podporovat personální pozice Chůvy v Mateřské a asistentů v Základní škole. Mnohé další aktivity jako například doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, nebo Klub zábavné logiky a deskových her budou určitě i v tomto projektu realizovány.

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru