Aktuálně

Čertíci v Drhovli

Jako každý rok žáci naší školy 6. 12. v domově důchodců potěšili stařečky a stařenky a zpříjemnili jim předvánoční atmosféru. Poděkování patří žákům 6. třídy (Simonce Texlerové, Simonce Křížové, Kubovi Vaníčkovi, Ondrovi Suchanovi, Maxovi Danihelovi, Filipu Fialovi) a mamince Janě Křížové za napečení cukrovinek.

Johana Hřebejková

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru