Aktuálně

Beseda v knihovně

Žáci první a čtvrté třídy navštívili 22. března místní knihovnu, která sídlí v přízemí Městského úřadu v Miroticích. Cílem naší besedy bylo seznámit děti s tím, jaká pravidla fungují v knihovně, kdy a za jakých podmínek si mohou půjčit knihy.

Na besedu se děti těšily, paní knihovnice nám ochotně ukázaly, kde jsou vhodné knihy pro mladší čtenáře a formou zajímavé prezentace nám představily některé dětské autory. Poté si děti vybraly knihu a své čtenářské dovednosti si vyzkoušely přímo v knihovně. Velkou pochvalu si odnesli naši nejmladší žáčci z první třídy za hlasité a plynulé čtení. S malou sladkostí na závěr a plni dojmů jsme se vrátili zpět do školy.

Tato beseda pro nás byla nejen poučná, ale někteří získali i nové podněty k trávení volného času, čímž mohou dále rozvíjet svou čtenářskou gramotnost.

                                                                    Mgr. K. Zbíralová, Mgr. E. Pivoňková

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru