Aktuálně

Beseda s hasiči

V pondělí 8. 5. 2018 měli žáci naší školy možnost seznámit se s prací hasičského sboru. Této zajímavé besedě předcházel nácvik evakuace, kdy si všichni připomněli, co dělat v případě mimořádné události. Na hřišti u školy už na ně čekal hasičský vůz. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, základy první pomoci a proběhla ukázka hašení hořícího oleje. Následně měli možnost detailně si prohlédnout hasičský automobil, zásahový oblek a vybavení potřebné nejen k hašení požárů, ale i k dalším záchranným akcím. Tento pestrý den jsme završili turistickou vycházkou či opékáním špekáčků.

Děkujeme panu Dušanu Vokatému a Davidu Geschvandtnerovi za jejich ochotu a odborný výklad.

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru