Aktuálně

JAK PROBÍHAL ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Letošní zápis budoucích prvňáčků proběhl trochu netradičně. Předškoláci měli možnost se setkat se svojí  paní učitelkou už před očekávaným dnem, a to při probíhajícím předškolním kurzu „Budu školákem“. Zde si děti hravou formou mohly vyzkoušet aktivity, které je čekaly u zápisu, také jak se sedí v opravdové lavici, kde budou mít šatnu, družinu, nebo jídelnu. Naši budoucí žáčci zvládli vše na výbornou. Přicházeli usměvaví a natěšení, prošli několika stanovišti a zadané úkoly sypali doslova z rukávu. Na závěr si vybrali výrobky, které pro ně připravili starší spolužáci a nechyběla ani malá sladkost. Velké poděkování patří také paním učitelkám z MŠ, které pilně předškoláčky připravují na úspěšný vstup do školy.

 Desatero pro dobrý start do školy

  1. Mluvte se svým dítětem (o jeho zážitcích, pocitech, problémech, radostech, starostech, představách, snech apod.)
  2. Učte své dítě samostatnosti (v oblékání, hygieně, jídle, jednoduché práci)
  3. Dávejte mu najevo lásku, i když se mu něco nevydaří.
  4. Učte své dítě dělit se o věci, zážitky.
  5. Veďte je k úctě k lidem, k majetku doma i ve škole.
  6. Učte je řádu ve věcech, rozvrhu času.
  7. Nebuďte zklamaní, když se něco nepovede napoprvé.
  8. Učte děti naslouchat (vyprávějte jim, čtěte jim).
  9. Rozvíjejte v dětech trpělivost.
  10. Když se něco nedaří, nebojte se poradit s odborníky.

                                                 Mgr. Jitka Průchová, Mgr. Květa Zbíralová

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru